Privacypolicy

Privacy Verklaring

Dit is de privacyverklaring van Oosterbosch Makelaardij. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij als makelaarskantoor omgaan met persoonsgegevens.

 
 

Oosterbosch Makelaardij is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG en andere wet- en regelgeving naleven.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan dit document. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl
 
 
Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw object.

Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres - de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk - de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan, - de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde - beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object. - de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht - wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum - overige informatie die u aan ons verstrekt.


U bent op zoek naar een andere object.

Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:


- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres - het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen - gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk - uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling - wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum - overige informatie die u aan ons verstrekt.


U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor.  

Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:


- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres - gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object , de koop- of huurprijs en de transactiedatum - de reden van koop of huur - uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling - gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs - overige informatie die u aan ons verstrekt 

 
Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?


U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een andere object.
 
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

- om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures - om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt)  - voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren - voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.

U bent op zoek naar een andere object. 
 
Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

- om informatie toe te sturen omtrent andere objecten - om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren - voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport
 
U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor.
 
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

- voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht - voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren - voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport
 
 
Beveiliging en bewaartermijn

 
Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
 

Inzage, correctie en verwijdering

 
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.
 
 
Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens


Oosterbosch Makelaardij

Le Havre 118

5627 SW

Eindhoven

040-8425265

info@oosterboschmakelaardij.nl


Deskundig advies op maat

Wij combineren een persoonlijke service met een betaalbare courtage.

Maak een vrijblijvende afspraak en probeer ons uit!

Een woning verkopen? Klik hier

Een woning aankopen? klik hier

Een taxatie nodig? klik hier

Bekijk onze verkoopactie! klik hier

De meest gestelde vragen bij koop/verkoop

Als ik als eerste een afspraak maak voor een bezichtiging, moet de verkopend makelaar dan ook met mij als eerste in onderhandeling? En wat gebeurd er als ik als eerste een bod uitbreng?

 

Wat houdt de drie dagen bedenktijd in voor de koper?

 

Mag een verkoopmakelaar met bezichtigingen doorgaan als er al over een bod van iemand anders onderhandeld wordt?

 

Mag ik als koper advies verwachten van een verkoopmakelaar?

 

Als ik de vraagprijs bied, is de verkoper dan verplicht de woning aan mij te verkopen?  Meer

 

Waardevolle links

VastgoedPro | www.vastgoedpro.nl
NRVT | www.nrvt.nl
Vastgoedcert | www.vastgoedcert.nl
NWWI | www.nwwi.nl
FUNDA | www.funda.nl
Vereniging Eigen Huis | www.eigenhuis.nl
Zibber | www.zibber.nl
Zoekuwenergielabel | www.zoekuwenergielabel.nl
Energielabelvoorwoningen | www.energielabelvoorwoningen.nl
Verbeteruwhuis | www.verbeteruwhuis.nl
Energiecentraal | www.energiecentraal.nl